img-pl
pl

Ewa Gordon

Plastyk, hebraista.
Tłumaczka klasycznej religijnej literatury hebrajskiej i autorka opracowań popularno-naukowych z dziedziny judaizmu i obyczajów żydowskich.
Współpracuje z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie.
Prowadzi warsztaty kaligrafii hebrajskiej i wykłady na temat sztuki żydowskiej.
Jako tłumacz żydowskiej literatury religijnej pracowała dla Fundacji Ronalda S. Laudera i Wydawnictwa Austeria.

Obrazy Ewy Gordon interpretują idee  judaizmu, w połączeniu z kaligrafią hebrajską. Teksty wykorzystywane w tych pracach pochodzą z Biblii, Talmudu, modlitewników żydowskich i szeroko pojętej hebrajskiej literatury religijnej.
Prace Ewy Gordon znajdują się w prywatnych kolekcjach w Anglii, USA, Izraelu i w Polsce.

Wywiad grudzień 2014

...more

contact:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. img-mail
img-en
en

Ewa Gordon

Graphic art designer, Hebrew language  translator.
She finished High School of Art and five years study at Hebrew Language Department of The Warsaw University. From 1995 she works at the annual Jewish Culture Festival in Krakow as a teacher of Hebrew calligraphy and Jewish Art.
She worked for The Ronald S. Lauder Foundation and for the "Austeria" Publishing House as a translator of Hebrew classical religious texts from Hebrew to Polish.
Her works are in private collections in England, U.S.A., Israel and Poland.

From 2003 she teaches mishnayot with a group of friends and students of Chevra Lomdei Mishnayot in Krakow.

Works of Ewa Gordon are her own ideas based on the traditional rules of Hebrew calligraphy. She uses texts from Tanach, Talmud, Jewish prayer book and other Jewish sources. The pictures are made using traditional calligraphic pen, with acrylic paint on MDF or inks on paper.

Interview December 2014

...more