Hagada na Pesach Hagada na Pesach Hagada na Pesach Hagada na Pesach Hagada na Pesach
Hagada na Pesach Hagada na Pesach Hagada na Pesach

Hagada
na Pesach

Hagada na Pesach Hagada na Pesach Hagada na Pesach

 

 

Wydawnictwo Austeria
Kraków 2008

Przekład, wybór komentarzy i ilustracje: Ewa Gordon
Skład i projekt graficzny: Jakub Kowalski

Ilustracje dwubarwne (czarno-czerwone) nawiązują do kształtów liter hebrajskich.

 

 

Passover Haggadah Passover Haggadah Passover Haggadah Passover Haggadah Passover Haggadah