Dialog drzewa z kamieniem

Jidiszer Zoo

Kraków 2015
Wiersze w jidysz z przekładem polskim i angielskim

Wydawca: Żydowskie Stowarzyszenie Czulent (Twórcy projektu: Anna Makówka-Kwapisiewicz i Piotr Kwapisiewicz)

Okładka i ilustracje: Ewa Gordon
Opracowanie graficzne i przygotowanie DTP: Barbara Janczak

Autorzy wierszy w jidysz: Nochem Weisman, Eliezer Steinbarg, Mates Olitzky, Israel Giochberg

Przekład literacki tekstu polskiego: Bożenia Keff
Przekład literacki tekstu angielskiego: Ellen Cassedy
Korekta tekstu jidysz: Karolina Szymaniak
Tłumaczenie filologiczne: Anna Rozenfeld

Projekt został sfinansowany ze środków:
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Kennetha Slatera
The American Jewish Joint Distribution Committee
The Morris J. and Betty Kaplun Foundation
Masterfont
oraz innych ofiarodawców

Recenzje

www.culture.pl

Dialog drzewa z kamieniem

Dialog drzewa z kamieniem

Dialog drzewa z kamieniem

Dialog drzewa z kamieniem

Dialog drzewa z kamieniem

Dialog drzewa z kamieniem

Dialog drzewa z kamieniem

Dialog drzewa z kamieniem