Alef Mem Szin (Biały Smok)

 

Alef Mem Szin (Biały Smok)

70 cm /50 cm
farba akrylowa na płycie pilśniowej
tekst: fragmenty Sefer Jecira:
1:2; 3:1,2,3; 2:1,2,4,5; 4:4,15; 5:2; 6:1,2,3.

Fragmenty:
(1:2)
Dziesięć Sefirot Nicości
I dwadzieścia dwie litery fundamentów [świata]:
Trzy Matki [Alef Mem Szin]
Siedem podwójnych
I dwanaście podstawowych
[...]

(6:1, 2, 3)
Te są Trzy Matki [Alef Mem Szin]
Z nich wywodzą się trzej Ojcowie
A są to powietrze, woda i ogień.
A z Ojców – potomkowie.
Trzech Ojców i ich potomkowie
I siedem planet i ich zastępy,
I dwanaście przekątnych granic.
A dowodem na to są
Prawdziwi  świadkowie we wszechświecie: rok, dusza
I dwanaście praw.
i siedem i trzy – 
On ustanowił je w Smoku, w Cyklu i w Sercu.
Trzy Matki Alef Mem Szin
Powietrze, woda i ogień.
Ogień jest na górze, woda jest na dole
A powietrze Tchnienia jest prawem
I rozsądza pomiędzy nimi.
A znakiem tego jest
że ogień podtrzymuje wodę [...]
Smok we wszechświecie jest jak król na swoim tronie [...]