[Amulet na dobre zarobki] Trzy klucze

 

[Amulet na dobre zarobki] Trzy klucze

30 cm /30 cm
farba akrylowa na płycie pilśniowej
tekst: traktat Taanit 2 a,b i modlitwa o środki na życie, odmawiana podczas Rosz Haszana

Powiedział rabi Jochanan: Święty Błogosławiony posiada w Swoich rękach trzy klucze, których nie powierzył posłańcowi: Klucz do deszczu, Klucz do rodzenia dzieci i Klucz do ożywienia zmarłych. Klucz do deszczu, jak jest napisane: Bóg otworzy dla ciebie Swój dobry skarbiec – niebo, by dać deszcz twojej ziemi w odpowiednim czasie. Klucz do rodzenia dzieci, jak jest napisane: Bóg wspomniał na Rachelę, wysłuchał jej i otworzył jej łono. Klucz do ożywienia zmarłych, jak jest napisane: I poznacie, że Ja jestem Bogiem, kiedy otworzę wasze groby. Na zachodzie [w Ziemi Izraela] mówią: Także klucz do zarabiania na życie, bo jest napisane: Otwiera Swoją rękę [i syci  wszystko, co żyje]. A czemu rabi Jochanan nie mówi o tym? Powiedział, że środki na życie mają związek z [opadami] deszczu.

Oby było Twoją wolą, Haszem, nasz Boże, i Boże naszych ojców, że dasz mi i członkom mojego domostwa, i wszystkim, którzy są blisko mego stołu – w tym dniu i każdego dnia – pożywienie nasze, z godnością i swobodą, poprzez moc Twojego wielkiego Imienia [DIKaRNUSA], które jest wyznaczone do zapewniania środków na życie; że dasz utrzymanie mi i wszystkim członkom mego domostwa, i wszystkim, którzy są blisko mego stołu. I obyśmy nie potrzebowali podarków od ludzi, ale zmiłuj się nad nami wyłącznie w Twoje  Imię, i ze skarbca niezasłużonego daru utrzymuj nas i syć nas. Amen amen amen, sela sela sela. 

Oby było Twoją wolą, Haszem, nasz Boże, i Boże naszych ojców, Ojcze nasz w niebie, że spełnisz moją prośbę i moje błaganie w Imię Boże [JH].