[Amulet przeciw złemu oku] Źródło z rybami

 

[Amulet przeciw złemu oku] Źródło z rybami

30 cm /30 cm
farba akrylowa na płycie pilśniowej
tekst: (według Hawdali rabiego Akiwy) jedenaście wersetów z Tanachu, które zaczynają się i kończą literą NUN  oraz fragment wersetu Bereszit 49:22

„Gałązką płodną Josef, gałązką płodną nad zdrojem”.
Po aramejsku słowo NUN znaczy „ryba”,  ryba zaś jest symbolem Opatrzności Bożej.
Wajikra 13:9, Bamidbar 32:32, Dwarim 18:15, Psalmy 5:46, 78:12, 77:21, Miszlei (Księga Przysłów) 17:7, 20:27, Szir haszirim (Pieśń nad pieśniami)  4:11, Jirmija (Jeremiasz) 50:8,I Diwrei hajamim (I Księga Kronik) 12:2