Becalel

 

Becalel

42 cm /30 cm
technika mieszana
tekst: karta z Talmudu Babilońskiego, traktat Berachot 55a

Tekst ten mówi o mądrości Becalela, wykonawcy Miszkanu (Przybytku na pustyni) i wszystkich jego sprzętów: Arki, Menory i Stołu na chleby. Becalel wykonał z natchnienia Bożej inspiracji, dokładnie według wzoru jako został pokazany Mojżeszowi przez Boga, a do wykonania tych rzeczy posłużył  się znajomością kombinacji liter alfabetu hebrajskiego.