Kel Adon

 

Kel Adon

60 cm /60 cm
farba akrylowa na płycie pilśniowej
tekst: poemat Kel Adon,fragment modlitwy porannej na Szabat

Bóg, Pan wszystkich tworów, Błogosławiony i wychwalany ustami wszystkiego, co żyje. Dobroć Jego i wspaniałość napełniają świat, wiedza i rozumienie otaczają Go. Wzniosły ponad niebiańskimi istotami, uświetniony chwałą ponad niebiańskim wozem. Przed Jego tronem zasługa i prawość, przed Jego chwałą – dobro i miłosierdzie. Dobre są ciała niebieskie, które stworzył nasz Bóg, ukształtował je z wiedzą, rozumem i mądrością. Moc i potęgę nadał im, aby rządziły w świecie. Pełne lśnienia i jaśniejące światłością, cudowny jest ich blask po całym świecie. Cieszą się gdy wschodzą i radują się gdy powracają, wypełniając w bojaźni wolę ich Pana. Wspaniałość i chwałę przyznają Jego Imieniu, w uniesieniu i radosnym śpiewie, wspominając o Jego królestwie. Wezwał słońce i zajaśniało światło, wejrzał i ustalił kształt księżyca. Pochwały oddają Mu wszystkie zastępy niebieskie, a Serafim, Ofanim i święte Chajot – wspaniałość i wielkość.