Klucze do Świątyni

 

Klucze do Świątyni

70 cm /49,5 cm
farba akrylowa i atrament na papierze
tekst: Miszna, fragmenty z traktatu Midot, który opisuje plan i wymiary Beit Hamikdasz.

„U [wewnętrznej] bramy [Heichalu – głównej części Świątyni] były dwa wejścia, jedno po stronie północnej, drugie po stronie południowej. Przez to po stronie południowej nikt nigdy nie wszedł, i było to wyjaśnione u Ezechiela, jak jest napisane: >>Bóg powiedział do mnie: ta brama będzie zamknięta, nie będzie otwierana, ani żaden człowiek nie przejdzie przez nią, bo Bóg Jisraela wszedł przez nią, dlatego ma być ona zamknięta<<. Kohen brał klucz, otwierał północne wejście i wchodził do komnaty, a z komnaty wchodził do Heichalu”. (Miszna, Midot 4:2)

„Podczas gdy niszczono pierwszą Świątynię, młodzi koheni, trzymając w rękach klucze do Świątyni, weszli na dach Heichalu i zakrzyknęli: Panie wszechświata! Skoro nie zasłużyliśmy na to, by być godnymi zaufania skarbnikami, zatem zwracamy te klucze! Rzucili klucze w górę ku niebu, i ukazał się kształt ręki, która zabrała klucze”. (Talmud Babiloński, Taanit 29a)