Korona Tory (Hymn o mądrości)

 

Korona Tory (Hymn o mądrości)

50 cm /42 cm
farba akrylowa na papierze
tekst: Hymn o mądrości (Księga Przysłów3:13, 15-16, 8:11-22, 9:1)

„Szczęśliwy człowiek, który znalazł mądrość i człowiek, który nabył rozumu. [Mądrość] jest cenniejsza niż perły a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała.”

„Mądrość bowiem jest lepsza niż korale i żadne przedmioty jej nie dorównają. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością, znajduję wiedzę i rozwagę. Bać się Boga znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty i pychy, złych uczynków oraz przewrotnej mowy. U mnie jest rada i wiecznotrwała wiedza; ja jestem zrozumieniem, moja jest moc. Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Dzięki mnie rządzą książęta, dostojnicy i wszyscy sprawiedliwi sędziowie. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a ci, którzy mnie gorliwie szukają – znajdują mnie. U mnie jest bogactwo i sława, nieprzebrane dobra i wszystko, czego można zapragnąć. Mój plon jest lepszy niż najlepszy rodzaj złota, a moje płody lepsze niż doskonałe srebro. Chodzę ścieżką sprawiedliwości, drogami prawa. Obdarzę tych, którzy mnie miłują [darem] nieprzemijającym i napełnię ich skarbce. Bóg nabył mnie na początku Swojej drogi, dawno temu zanim rozpoczął Swe działania. Mądrość zbudowała swój dom, postawiła siedem swoich słupów”.