Księga Znaku (medytacja rabiego Abulafii)

 

Księga Znaku (medytacja rabiego Abulafii)

70 cm /60 cm
farba akrylowa na płycie pilśniowej
tekst: fragmenty z Sefer Haot rabiego Abrahama Abulafii

...Gdyż wszystko jest, istnieje i zdarzy się oraz wszystko zostało stworzone, jest stworzone i zostanie stworzone dzięki Jego Imieniu, stoi i będzie stało przez wszystkie dni Jego ustanowienia...
...O tym powiedziało serce mojego serca wewnętrznemu sercu mojego wewnętrznego serca, by spisać ścieżki Imienia  permutowane odwróconymi i prostymi drogami, które znają mędrcy języka...
...A w sercu rozgorzała wielka wojna między atramentem a krwią, a krew pochodziła z ducha, atrament zaś z popiołu. Zwyciężył atrament nad krwią, a Szabat pokonał wszystkie dni świeckie...
...Kolorem krwi była czerń, która przemieniła się w czerwień, kolorem atramentu była zaś czerwień – i oto stała się czernią. Wygląd znaku, który oddzielił te dwa obrazy był biały.
...Dosiada on rydwanu ognia, a jego wierzchowcami są rumaki ducha. Jego sługami są mówiące istoty płomienia. Ogień i obłok otaczają jego górę – [najwyższą] górę, wirując [wokół niej] a unoszący się duch posłańca wstrząsa całą ziemią. Jego serce wewnątrz odnawia prawa i słowa a posłanie ognia zostanie dla nich spisane płomiennym piórem. Straszliwa i przerażająca jest moc tego pióra, a atrament nazywa się „krew” wewnątrz niego, krople rosy zraszają ziemię i nasączają wyschniętą glebę....
...Oto imię twojej duszy to „krew” a „atrament” to imię twojego ducha...
...Mojżesz wyrył formy światów wewnątrz Drzewa Życia – było to ] pismo wyryte na tablicach, na Jego podobieństwo i obraz...
...Bowiem od 33 ku 33 obraca się krąg rdzeni połączonych w triady w 22 literach. Poprzez dodanie liczby 11 powstał każdy z okręgów. HW do jednego i AJ do jednego. W ten sposób je rozpalił i wstępuje oraz zstępuje po drabinie wewnętrznego serca....
...On i ona [HW i AJ] są tymi dwoma, od których wszystko zależy. Wedle [ich] form wszystko się zmienia i przekształca, na podobieństwo transmutacji wszelkich tych dróg....
...On jest życiem, które przekształca ze znaku winy w znak uniewinnienia, ożywia wraz z nim wszystkich ludzi jego tajemnicy, znających jego drogi, wielbiących ścieżki jego ukrytych cudów...
...Oto Tora tego znaku oraz jej prawa, zmienia się ona od jednego krańca do innych, z pokolenia na pokolenie ulega przekształceniom. Prowadzi ona wojnę z konstelacjami niebios, które Balak posłał związane ze sobą, zbiera łupy, przemienia ze śmierci w życie...
...A ten, kto medytuje nad Niewypowiedzianym, permutowanym Imieniem, w dwunastu ścieżkach w sześciu kierunkach – co jest wielka nowością dla Jisraela – [ten] odnajdzie w nim zadowolenie...

przekład polski: Mikołaj Krawczyk