Niszmat kol chaj - Aron Hakodesz

 

Niszmat kol chaj - Aron Hakodesz

90 cm/ 58 cm

Fragmenty modlitwy Niszmat kol chaj wpisane w formę drewnianego Aron Hakodesz.

Figury zwierząt zaczerpnięte z żydowskiej sztuki ludowej.