Taszlich

 

Taszlich

60 cm /50 cm
technika mieszana
tekst: wyznanie grzechów (fragment) Aszamnu, bagadnu, gazalnu…itd.

„Zawiniliśmy, zdradzaliśmy, rabowaliśmy.. itd.” i Księga Micheasza 7:19
„[On] ponownie okaże nam miłosierdzie, wybaczy nasze winy.” „Wrzucisz w głębiny morza ich wszystkie ich grzechy...”

Taszlich jest obrzędem spełnianym w Rosz Haszana. Jest to symboliczne wrzucenie grzechów do wody.