Hagada na Pesach Hagada na Pesach Hagada na Pesach Hagada na Pesach Hagada na Pesach
Hagada na Pesach Hagada na Pesach Hagada na Pesach

Hagada
na Pesach

Hagada na Pesach Hagada na Pesach Hagada na Pesach

 

 

Wydawnictwo Austeria
Kraków 2008

Przekład, wybór komentarzy i ilustracje: Ewa Gordon
Skład i projekt graficzny: Jakub Kowalski

Ilustracje dwubarwne (czarno-czerwone) nawiązują do kształtów liter hebrajskich.

 

 

Passover Haggadah Passover Haggadah Passover Haggadah Passover Haggadah Passover Haggadah

Dialog drzewa z kamieniem

Jidiszer Zoo

Kraków 2015
Wiersze w jidysz z przekładem polskim i angielskim

Wydawca: Żydowskie Stowarzyszenie Czulent (Twórcy projektu: Anna Makówka-Kwapisiewicz i Piotr Kwapisiewicz)

Okładka i ilustracje: Ewa Gordon
Opracowanie graficzne i przygotowanie DTP: Barbara Janczak

Autorzy wierszy w jidysz: Nochem Weisman, Eliezer Steinbarg, Mates Olitzky, Israel Giochberg

Przekład literacki tekstu polskiego: Bożenia Keff
Przekład literacki tekstu angielskiego: Ellen Cassedy
Korekta tekstu jidysz: Karolina Szymaniak
Tłumaczenie filologiczne: Anna Rozenfeld

Projekt został sfinansowany ze środków:
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Kennetha Slatera
The American Jewish Joint Distribution Committee
The Morris J. and Betty Kaplun Foundation
Masterfont
oraz innych ofiarodawców

www.majse.czulent.pl

Recenzje

www.ryms.pl/ksiazka_szczegoly

www.culture.pl

Dialog drzewa z kamieniem

Dialog drzewa z kamieniem

Dialog drzewa z kamieniem

Dialog drzewa z kamieniem

Dialog drzewa z kamieniem

Dialog drzewa z kamieniem

Dialog drzewa z kamieniem

Dialog drzewa z kamieniem

Okładka książki Ewa Gordon
Kaligrafia hebrajska
oraz
rabi Szlomo Ganzfried
Keset Hasofer
Kałamarz sofera (1835)

przekład Ewa Gordon
Kraków 2019, Wydawnictwo Scriptum
Publikacja sfinansowana przez Fundację CHABAD Lubawicz - Kraków

Niniejsza książka służy nauce podstaw kaligrafii hebrajskiej do celów artystycznych, zawiera także ogólne informacje o zawodzie sofera (profesjonalnego kopisty Tory). Należy mieć jednak na uwadze, że nie można zostać soferem bez osobistej praktyki u autoryzowanego mistrza w tej dziedzinie.

Pierwsza część to podręcznik praktycznej kaligrafii, w drugiej części znajduje się przekład jednego z klasycznych dzieł dla soferów – Keset Hasofer – Kałamarz sofera, którego autorem jest rabi Szlomo Ganzfried (1804–1886), węgierski rabin, znany z autorstwa skróconego podręcznika prawa żydowskiego Kicur Szulchan Aruch.

Po raz pierwszy Keset Hasofer został wydany w 1835 roku i wkrótce potem stał się niezbędny w edukacji każdego aszkenazyjskiego sofera. We wstępie do pierwszego wydania, Chatam Sofer (rabi Mosze Schreiber 1762–1839) wyraził swoją gorącą aprobatę dla tego dzieła, stwierdzając: „odtąd nie będzie się wydawać zezwolenia ani zaświadczenia żadnemu soferowi, jeśli nie będzie on biegły w znajomości tej księgi”.

Kaligrafia hebrajska Kaligrafia hebrajska Kaligrafia hebrajska Kaligrafia hebrajska Kaligrafia hebrajska Kaligrafia hebrajska

Spis treści

 • Przedmowa
 • Część I
 • Ewa Gordon
 • Kaligrafia hebrajska
 • 1 Nauka kaligrafii hebrajskiej – wstęp
 • 2 Czym różni się kaligrafia hebrajska od wszystkich innych kaligrafii?
 • 3 Sofer STaM
 • 4 Kobiety soferki
 • 5 Imię Boga
 • 6 Kompozycja Sefer Tora
 • 7 Litery w Sefer Tora
 • 8 Osobliwe litery w Sefer Tora
 • 9 Koronki nad literami w Torze
 • 10 Tikun Soferim
 • 11 Ukończenie Sefer Tora
 • 12 Podłoża pisarskie
 • 13 Przybory do pisania
 • 14 Atrament
 • 15 Pochodzenie alfabetu hebrajskiego
 • 16 Alfabet hebrajski – opis
 • 17 Style pisma soferów
 • 18 Praktyczna nauka pisania
 • 19 Stanowisko pracy
 • 20 Papier i atrament
 • 21 Pióra
 • 22 Konstruowanie liter
 • 23 Podstawowe kształty pisma
 • 24 Ligatury
 • 25 Przedłużenia liter
 • 26 Teksty do ćwiczeń kaligraficznych
 • 27 Dalsze sugestie dotyczące kaligrafii
 • 28 Halacha dla soferów
 • Część II
 • rabi Szlomo Ganzfried
 • Keset hasofer Kałamarz sofera (1835), przekład Ewa Gordon
 • 1 Kto jest zdatny do kopiowania ksiąg, tefilin oraz mezuzy i od kogo [można] je nabywać
 • 2 Skóry, na których się pisze
 • 3 Prawa dotyczące atramentu, liniowania pergaminu, pióra i pisania prawą ręką
 • 4 O konieczności pisania liszma – z właściwą intencją, dodatkowe prawa dotyczące pisania oraz zakaz odwracania arkusza pergaminu
 • 5 Kształty liter i ich ozdobników
 • 6 Prawo dotyczące rozróżniania liter przez małe dziecko
 • 7 Wymóg ktiwa tama – nienagannego pisma oraz odstępów pomiędzy literami i słowami
 • 8 [Litera zrobiona przez] wyskrobanie [jej kształtu] jest niezdatna
 • 9 Tefilin i mezuzy muszą być pisane kesidran – wedle właściwej kolejności [liter i słów]
 • 10 Świętość Imienia [Boga] i [reguły] pisania Imienia
 • 11 Zakaz wymazywania Imienia [Boga]
 • 12 Jak naprawić błąd w Imieniu [Boga] lub inną usterkę związaną z Imieniem
 • 13 Wymiary Sefer Tora – Zwoju Tory, rozmiary kolumn i linii
 • 14 Rozmiary marginesów i odstępów pomiędzy kolumnami, liniami i księgami Chumaszu
 • 15 Fragmenty otwarte i zamknięte oraz odwrócone Nun
 • 16 Wygląd fragmentów poetyckich i inne szczegóły
 • 17 Zszywanie Zwoju Tory
 • 18 Postępowanie w przypadku rozdarcia arkusza pergaminu
 • 19 Zakaz pozostawiania niesprawdzonego Zwoju Tory i reguły dotyczące korekty
 • 20 Prawa dotyczące pisania tefilin
 • 21 Wykonanie pojemników [na tefilin]
 • 22 Umieszczanie fragmentów w pojemnikach i zszywanie pojemników
 • 23 Prawa dotyczące rzemieni
 • 24 Prawa dotyczące sprawdzania tefilin oraz sytuacji, gdy tefilin lub rzemienie się zepsuły
 • 25 Nie zmniejsza się stopnia świętości [przedmiotów]
 • 26 Prawa dotyczące tefilin Rabeinu Tam
 • 27 Prawa dotyczące pisania mezuzy
 • 28 Prawa dotyczące pisania i zszywania Megilat Ester – Zwoju Estery
 • Słownik
 • Podziękowania
 • Bibliografia