Dialog drzewa z kamieniem

 

Dialog drzewa z kamieniem

70 cm/70 cm
farba akrylowa na płycie pilśniowej
tekst: napis z macewy rabina Mojżesza Isserlesa (RAMA) (1525- 1572)

„W dniu święta Lag baOmer, 18 dnia miesiąca ijar 5332 roku (czyli 11 maja 1572 roku) rabin Mojżesz Isserles opuścił ten świat, pochowano go pod drzewem, które otoczyło opieką jego grób [pod którym wcześniej zakopał on karty z rękopisu swojego dzieła].

Chasydom, pielgrzymującym do grobu rabina Mojżesza Isserlesa, drzewo przeszkadzało, gdyż z jego powodu nie mogli podejść do nagrobka ze wszystkich stron. Dlatego też postanowili je ściąć.
Kiedy tylko siekiera dotknęła drzewa, rozpętała się straszliwa burza z grzmotami i piorunami – chociaż do tej chwili niebo było czyste i bezchmurne. Przestraszeni chasydzi uciekli przed burzą i od tamtego czasu nikt już nie próbował ściąć rosnącego nad grobem drzewa.

Podczas II wojny światowej Niemcy okupujący Kraków pragnęli zniszczyć grób rabina Mojżesza Isserlesa. Nie byli jednak w stanie tego uczynić, bowiem rosnące nad nim drzewo pochyliło gałęzie i tak szczelnie okryło listowiem nagrobek, że Niemcy nie mogli go dostrzec. Kiedy po wojnie Żydzi wrócili do Krakowa, znaleźli tutaj kompletnie zdewastowany cmentarz. Jedynym nienaruszonym był nagrobek rabina Mojżesza Isserlesa pod chroniącym go drzewem”.

Henryk Halkowski, Żydowski Kraków, legendy i ludzie, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2009

Maase Haaron (Arka Przymierza)

 

Maase Haaron (Arka Przymierza)

80 cm/60 cm
farba akrylowa na płycie pilśniowej
tekst: fragmenty z Szemot 25:10-22

Arka Przymierza jako samoczynnie działająca machina wojenna.

„[Uczynią] Arkę z drzewa akacjowego...”

„[Pokryjesz ją] szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz...” „...jeden cherub z krańca z jednej strony, i jeden cherub z krańca z drugiej strony...” „Cheruby będą rozpościerać skrzydła w górę, okrywając swymi skrzydłami wieko, a twarzami zwrócone będą jeden ku drugiemu...” „Tam będę przeprowadzać Moje spotkania z tobą, i będę przemawiać do ciebie sponad wieka, spomiędzy dwóch cherubów, które są nad Arką Świadectwa.”

Niszmat kol chaj - Aron Hakodesz

 

Niszmat kol chaj - Aron Hakodesz

90 cm/ 58 cm

Fragmenty modlitwy Niszmat kol chaj wpisane w formę drewnianego Aron Hakodesz.

Figury zwierząt zaczerpnięte z żydowskiej sztuki ludowej.