Taszlich

 

Taszlich

60 cm /50 cm
technika mieszana
tekst: wyznanie grzechów (fragment) Aszamnu, bagadnu, gazalnu…itd.

„Zawiniliśmy, zdradzaliśmy, rabowaliśmy.. itd.” i Księga Micheasza 7:19
„[On] ponownie okaże nam miłosierdzie, wybaczy nasze winy.” „Wrzucisz w głębiny morza ich wszystkie ich grzechy...”

Taszlich jest obrzędem spełnianym w Rosz Haszana. Jest to symboliczne wrzucenie grzechów do wody.

Amulet przeciwko złym snom

 

Amulet przeciwko złym snom

50 cm /46 cm
atrament na papierze, collage
tekst: z Machzoru na Rosz Haszana, modlitwa Chalom chalamti, weini jodea ma hi…

Modlitwa o anulowanie skutków złych lub dziwnych snów, odmawiana podczas święta Rosz Haszana „Śniłem sen i nie wiem, co on znaczy…”.

73 anioły – amulet przeciwko demonic

 

73 anioły – amulet przeciwko demonicy

50 cm /46 cm
atrament na papierze
tekst: imiona aniołów i tajemne Imię Boga

Amulet przeciwko demonicy Lilit zawiera 70 imion aniołów, które chronią przed nią. Trzy ptaki symbolizują anioły Sanui, Sansanui i Samnaglof, których zadaniem jest gonić Lilit i nie dopuścić, by kogoś  skrzywdziła. Imiona aniołów pochodzą z amuletu zawartego w Sefer Raziel Hamalach. Kształty ptaków wzorowane są na grafice Tadeusza Makowskiego.

Korona Tory (Hymn o mądrości)

 

Korona Tory (Hymn o mądrości)

50 cm /42 cm
farba akrylowa na papierze
tekst: Hymn o mądrości (Księga Przysłów3:13, 15-16, 8:11-22, 9:1)

„Szczęśliwy człowiek, który znalazł mądrość i człowiek, który nabył rozumu. [Mądrość] jest cenniejsza niż perły a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała.”

„Mądrość bowiem jest lepsza niż korale i żadne przedmioty jej nie dorównają. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością, znajduję wiedzę i rozwagę. Bać się Boga znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty i pychy, złych uczynków oraz przewrotnej mowy. U mnie jest rada i wiecznotrwała wiedza; ja jestem zrozumieniem, moja jest moc. Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Dzięki mnie rządzą książęta, dostojnicy i wszyscy sprawiedliwi sędziowie. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a ci, którzy mnie gorliwie szukają – znajdują mnie. U mnie jest bogactwo i sława, nieprzebrane dobra i wszystko, czego można zapragnąć. Mój plon jest lepszy niż najlepszy rodzaj złota, a moje płody lepsze niż doskonałe srebro. Chodzę ścieżką sprawiedliwości, drogami prawa. Obdarzę tych, którzy mnie miłują [darem] nieprzemijającym i napełnię ich skarbce. Bóg nabył mnie na początku Swojej drogi, dawno temu zanim rozpoczął Swe działania. Mądrość zbudowała swój dom, postawiła siedem swoich słupów”.